Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cao Bằng

Tổ chức thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2017

Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tình hình triển khai thực hiện theo thông tư 44

Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực